pædagogik Sundhed udvikling

hjælp til opfølgning på tilsyn

Har de lovpligtige tilsyn har medført afgørelser, der giver anledning til særlige vilkår, skærpet tilsyn og påbud?

Rådgivning

Et besøg fra Socialtilsynet kan resultere i bemærkninger og påbud, og det kan være en stor og uoverskuelig opgave at udarbejde beskrivelser og lave de efterspurgte planer. Vi hjælper med at analysere på kravene og rådgiver om, hvordan man kan forberede sig til et tilsyn.

Udvikling

Vi udarbejder planer og tiltag, der kan skabe den udvikling, som Socialtilsynet efterspørger, og som matcher de ønsker og behov, I har. Vi kan lave de samlede overordnede planer i et overskueligt format, og vi kan tilrettelægge og gennemføre de aktiviteter, der imødekommer Jeres behov.

Ledelse og strategi

Alle indsatser afhænger af ledelse! Vi har mange års erfaring som ledere i det specialiserede pædagogiske område og tilbyder coaching, rådgivning, strategisk, ledelsesmæssig samt juridisk og økonomisk udvikling.

Undervisning

Vi underviser i pædagogiske og sundhedsfaglige metoder. Vi har særlig erfaring med Low Arousal-pædagogik og den social- og sundhedsfaglige praksis vedrørende dokumentation.

Low Arousal kursus. Næste hold 21.8.17 og 4.9.17

ORDENTLIGHED - FAGLIGHED - SYSTEMATIK

Vi hjælper organisationer på det specialiserede pædagogiske område

Vi tror på ordentlighed, faglighed og systematik. Bæredygtige tilbud tager deres udgangspunkt i stolthed i kerneydelsen. Når I skal udvikle en relevant pædagogisk og sundhedsfaglig praksis, skal det ske gennem fælles retning, med de rette kompetencer og med systematisk opfølgning, så I alle ved, hvad I skal gøre for, at I arbejder med de rigtige ting i den rigtige retning. Vi har prøvet udfordringerne ”på egen krop” og har mange års erfaring fra alle positioner i det sociale og sundhedsfaglige område - både kommunalt og selvejende.

hvem er vi

Uploadet billede

SUNE BJØRN LARSEN

Organisationspsykolog
Har mange års erfaring som selvstændig organisationspsykolog og en fortid som forstander og centerchef i socialforvaltningen i Københavns Kommune.
Uploadet billede

AASE MØLLER

Organisationskonsulent med speciale i sundhedsfaglig udvikling
Mange års erfaring med rådgivning, tilsyn og udvikling på det specialiserede pædagogiske område.

Ledersupervision

KONTAKT